GIỚI THIỆU

Sứ mệnh

“Mang đến sự an tâm về thực phẩm và nâng cao sức khỏe cho người Việt.”

Sứ mệnh của Hola Andina là mang đến nguồn cung cấp các loại siêu thực phẩm Nam Mỹ với chất lượng theo tiêu chuẩn thế giới đến với thị trường Việt Nam thông qua việc xây dựng nhãn hàng; giữ vững mối quan hệ bền vững với các đối tác quốc tế.

Mục tiêu

Hola Andina hướng đến mục tiêu trở thành nhà cung cấp siêu thực phẩm hữu cơ từ Nam Mỹ dẫn đầu thị trường Việt Nam.